Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 20345 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832501
Katalogové èíslo 516254
Název dokumentu Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv
Anglický název Personal protective equipment - Safety footwear
Datum vydání 01.01.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.340.50 - Ochranná obuv
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 203452022
ISO 203452021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
515012ČSN EN ISO 20345 ed. 2 2022
91037ČSN EN ISO 20345 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 20345 Tato mezinárodní norma stanoví základní a dodatečné (volitelné) požadavky na kompletní bezpečnostní obuv i na použité materiály a komponenty. Zahrnuje například mechanická rizika, odolnost proti uklouznutí, tepelná rizika, ergonomické chování. Specifikuje také požadavky na bezpečnostní obuv upravenou nebo vyráběnou speciálně na míru pro konkrétního uživatele. Tato norma se kvůli interakci s oděvem (např. kalhoty překrývající obuv) a podmínkám na pracovišti (např. špína, bláto) nezabývá vlastností zvýšené viditelnosti. Norma rovněž nepokrývá zvláštní rizika, která jsou krytá doplňkovými normami souvisícími s příslušnou činností (například obuv pro hasiče, elektricky izolační obuv, ochrana proti úrazům řetězovou pilou, ochrana proti chemikáliím a stříkancům roztaveného kovu, ochrana pro motocyklisty).