Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 28927-13
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 106010
Katalogové èíslo 516232
Název dokumentu Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 13: Zarážecí nářadí
Anglický název Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 13: Fastener driving tools
Datum vydání 01.12.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.160 - Vibrace a rázy působící na člověka
25.140.10 - Pneumatická nářadí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 28927-132022
ISO 28927-132022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514925ČSN EN ISO 28927-13 2022
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 28927-13 Tento dokument stanovuje laboratorní metodu měření vibrací na rukojeti zarážecích nářadí. Jedná se o postup typové zkoušky ke stanovení hodnoty vibrací na rukojeti ručního mechanizovaného nářadí pracujícího při stanoveném zatížení. Tento dokument platí pro zarážecí nářadí poháněná pneumaticky nebo jinými prostředky s použitím hřebíků, sponek nebo kolíků. Tento dokument platí pro nářadí s jednotlivým postupným spouštěním, kontaktním spouštěním, kontaktním spouštěním s automatickým přepínáním chodu a průběžným konstantním spouštěním (viz obrázky 1 až 3). Tento dokument neplatí pro nářadí pracující v úplném postupném režimu z důvodu jejich podstatně delších intervalů mezi jednotlivými spouštěními. Aby se však poskytl návod pro porovnání různých nářadí tohoto typu (viz obrázky 4 a 5), je v příloze C uveden informativní pokyn. POZNÁMKA - Současný stav znalostí neumožňuje učinit žádné závěry ohledně fyziologických a patologických účinků izolovaných rázů a trvalých sledů rázů a jejich opakovacími rychlostmi.