Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15882-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730856
Katalogové èíslo 516074
Název dokumentu Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
Anglický název Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers
Datum vydání 01.12.2022
Datum ukonèení platnosti 01.08.2023
Datum úèinnosti 01.01.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.99 - Ostatní normy týkající se protipožární ochrany
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15882-22022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504783ČSN EN 15882-2 2018
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
517322ČSN EN 15882-2 2023
Anotace

ČSN EN 15882-2 (73 0856) This document provides guidance and rules to notified bodies (for fire dampers) allowing them to produce/validate an extended field of application report for fire dampers based on testing undertaken in accordance with EN 1366-2. This document identifies the parameters that affect the fire resistance of fire dampers. It also identifies the factors that need to be considered when deciding whether, or by how much, the parameter can be extended when contemplating the fire resistance performance of an untested, or untestable variation in the construction. This document explains the principles behind how a conclusion on the influence of specific parameters/constructional details relating to the relevant criteria (E, I, S) can be achieved. This document does not cover dampers used for smoke control or non-mechanical fire barriers. It is the intention that the application of this document makes it possible to identify which specifications to test to maximize the field of application. Some information on test programmes is given for guidance purposes.