Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16186-8
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 281551
Katalogové èíslo 515922
Název dokumentu Drážní aplikace - Kabina řidiče - Část 8: Uspořádání a přístup u tramvajových vozidel
Anglický název Railway applications - Driver's cab - Part 8: Tram vehicle layout and access
Datum vydání 01.11.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 45.060.10 - Trakční kolejová vozidla
45.140 - Zařízení pro metro, tramvaje a lehká kolejová vozidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 16186-82022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
515248ČSN EN 16186-8 2022
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16186-8 Tento dokument uvádí konstrukční pravidla a požadavky pro zajištění řádného přístupu, osvětlení, sezení a výstupu z kabiny řidiče. Různé rozměry jsou založeny na antropometrických údajích stano-vených v EN 16186 5. Tento dokument obsahuje odpovídající metody posuzování. Pokrývá následující hlediska: rozměry a vnitřní uspořádání, přístup dveřmi, stupačky, vlastnosti podlahy, rozměry sedadel a volné prostory, osvětlení vnitřku kabiny, nouzový východ a značení a nápisy. Tento dokument se používá pro vozidla provozovaná na tramvajových sítích.