Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 24584
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 800305
Katalogové èíslo 515846
Název dokumentu Textilie - Chytré textilie - Metoda zkoušení plošného odporu vodivých textilií bezkontaktním způsobem
Anglický název Textiles - Smart textiles - Test method for sheet resistance of conductive textiles using non-contact type
Datum vydání 01.12.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 59.060.01 - Textilní vlákna obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 245842022
ISO 245842022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 24584 This document describes the measurement for the determination of the sheet resistance of conductive textile structures or conductive structures by using eddy current technology in reflection mode setup/ arrangement. It is applicable to conductive textile structures or conductive structures intended for application in/to textiles in the form of sheets (woven fabric, knitted fabric, nonwoven, coated fabric) where the area is formed by intersecting surfaces having conductive textile material. It is also applicable to multilayer structures containing both insulating and conductive layers.