Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13814-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 276001
Katalogové èíslo 515706
Název dokumentu Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 2: Provoz, údržba a používání
Anglický název Safety of amusement rides and amusement devices - Part 2: Operation, maintenance and use
Datum vydání 01.12.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.200.40 - Hřiště
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13814-22019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512153ČSN EN 13814-2 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13814-2 Tento dokument specifikuje minimální požadavky nezbytné k zajištění bezpečné údržby, provozu, inspekce a testování zábavních jízd a zábavních zařízení, která jsou určena k instalaci jak opakovaně, aniž by došlo k poškození nebo ztrátě integrity, tak dočasně nebo trvale na výstavištích a v zábavních parcích nebo v jiných jiná místa. Tribuny, zařízení na staveništi, lešení, odnímatelné zemědělské konstrukce, jednoduchá dětská zábavní zařízení na mince, přepravující až tři děti a rekreační zařízení, jako jsou tobogány nebo letní sáňkařské dráhy, vybavení dětských hřišť, lanová hřiště, lezecká stěna, nafukovací prvky, trampolíny, zařízení bazénů (tento seznam není vyčerpávající) nejsou zahrnuty do tohoto dokumentu. Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků platí národní předpisy.