Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15341+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010664
Katalogové èíslo 515704
Název dokumentu Údržba - Klíčové indikátory výkonnosti údržby
Anglický název Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators
Datum vydání 01.12.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.100.99 - Ostatní normy týkající se organizace podniků a managementu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15341:2019+A12022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509456ČSN EN 15341 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15341+A1 Norma obsahuje klíčové indikátory výkonnosti (KPI) funkce údržby a jsou v ní uvedeny směrnice pro specifikování souboru vhodných indikátorů s cílem vyhodnotit a zlepšit efektivnost, účinnost a udržitelnost v údržbě fyzického majetku, ať již průmyslového majetku, infrastruktur, vybavení, civilních budov nebo dopravních systémů atd. Tyto indikátory se mají používat k měření stavu majetku, k porovnávání (s použitím interních a externích srovnávacích zkoušek), k diagnóze (analýze silných a slabých stránek), k identifikaci a vymezení cílů, které se mají dosáhnout, k plánování zlepšovacích zásahů a k pravidelnému měření změn v čase.