Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14912
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 078492
Katalogové èíslo 515688
Název dokumentu Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při periodické kontrole lahví
Anglický název LPG equipment and accessories - Inspection and maintenance of LPG cylinder valves at time of periodic inspection of cylinders
Datum vydání 01.12.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.060.40 - Regulátory tlaku
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 149122022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98448ČSN EN 14912 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14912 This document specifies the requirements for inspection and maintenance of LPG cylinder valves, either manually operated or self-closing, for reuse. It applies when the valve is either inspected or refurbished at the time of periodic inspection of the cylinder. This document may also be applied at any other time, for example, when maintenance of the valve is necessary.