Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 13338
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 078312
Katalogové èíslo 515686
Název dokumentu Lahve na plyny - Plyny a směsi plynů - Stanovení žíravých účinků na tkáň pro výběr výstupů ventilu lahve
Anglický název Gas cylinders - Gases and gas mixtures - Determination of corrosiveness for the selection of cylinder valve outlet
Datum vydání 01.12.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.020.35 - Lahve na plyny
71.100.20 - Technické plyny
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 133382022
ISO 133382022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511735ČSN EN ISO 13338 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 13338 This document specifies the following, in order to determine the corrosiveness of gases and gas mixtures so that a suitable outlet connection can be assigned to each of them: - for pure gases and some liquids, a complete list indicating their corrosiveness; - for gas mixtures, a calculation method, in the absence of experimental data, relating to the corrosiveness of each of their components.