Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-28
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 515682
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts
Datum vydání 01.12.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-282022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 81-28 This document specifies the technical requirements for the alarm systems for passenger and goods passenger lifts, as described in the EN 81 series. This includes: - activation of the alarm, - transmission of the alarm, - information for use and maintenance, - site testing to verify the requirements of this document have been met before the lift is used. Excluded are: - the failure of the communication network (see Annex A), including mobile network signal strength or similar; - the failure of the network power supply such that all the lifts in a geographical area create entrapment simultaneously. This document deals with the following significant hazards, hazardous situations or hazardous events relevant to lift, when it is used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer: - risk of entrapment of users in the car and in the well. This document is not applicable to alarm systems for lifts installed before the date of its publication.