Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15163-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 277999
Katalogové èíslo 515679
Název dokumentu Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Část 1: Požadavky na stacionární diamantové lanové pily
Anglický název Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone - Safety - Part 1: Requirements for stationary diamond wire saws
Datum vydání 01.12.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.120 - Zařízení pro zpracování užitkových nerostů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15163-12022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503345ČSN EN 15163 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15163-1 This document deals with all significant hazards, hazardous situations and events as listed in Annex A, which are relevant to stationary diamond wire saws (stationary diamond mono-wire saws and stationary diamond multi-wire saws), as defined in Clause 3, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer. Stationary diamond wire saws can be used in quarries or in sawmill for cutting natural stones, e.g. marble, granite (see Annex A). This document deals only with stationary diamond wire saws using coated diamond wire as tool. This document specifies the appropriate technical measures to eliminate or reduce risks arising from the significant hazards. This document deals all significant hazards that could occur within the expected lifetime of the machinery including the phases of transport, assembly, dismantling, disabling and scrapping. This document does not deal with the significant hazards arising by the use of other facilities/devices not described in this document, that could be fitted on the machines or that can be used during the work cycle. This document does not apply to: 1) machines intended for operation in a potentially explosive atmosphere; 2) machines which are manufactured before the date of publication of this document.