Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60309-1 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354513
Katalogové èíslo 515666
Název dokumentu Vidlice, připevněné nebo přenosné zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Obecné požadavky
Anglický název Plugs, fixed or portable socket-outlets and appliance inlets for industrial purposes - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.12.2022
Datum ukonèení platnosti 01.08.2023
Datum úèinnosti 01.01.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.30 - Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60309-12022
IEC 60309-12021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57921ČSN EN 60309-1 ed. 3 2000
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
517311ČSN EN IEC 60309-1 ed. 4 2023
Anotace

ČSN EN IEC 60309-1 ed. 4 This document applies to plugs, fixed or portable socket-outlets and appliance inlets hereinafter referred to as accessories, with a rated operating voltage not exceeding 1 000 V DC or 1 000 V AC with a frequency not exceeding 500 Hz and a rated current not exceeding 800 A, primarily intended for industrial use, either indoors or outdoors. These accessories are intended to be installed by instructed persons or skilled persons only. The list of preferred ratings is not intended to exclude other ratings. This document applies to accessories for use when the ambient temperature is normally within the range of -25 °C to +40 °C. These accessories are intended to be connected to cables of copper or copper alloy only. This document applies to accessories with screwless-type terminals or insulation piercing terminals, with a rated current up to and including 32 A for series I and 30 A for series II. The use of these accessories on building sites and for agricultural, commercial and domestic applications is not precluded. Fixed socket-outlets or appliance inlets incorporated in or fixed to electrical equipment are within the scope of this document. This document also applies to accessories intended to be used in extra-low voltage installations. This document does not apply to accessories primarily intended for domestic and similar general purposes. This document does not cover single-pole accessories. In locations where special conditions prevail, for example on board ship or where explosions are liable to occur, additional requirements can be necessary.