Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 80601-2-13 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364801
Katalogové èíslo 515658
Název dokumentu Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anesteziologických pracovišť
Anglický název Medical electrical equipment - Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation
Datum vydání 01.12.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 11.040.10 - Anesteziologická, respirační a resuscitační zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 80601-2-132022
ISO 80601-2-132022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94386ČSN EN ISO 80601-2-13 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 80601-2-13 ed. 2 This document is applicable to the basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation for administering inhalational anaesthesia whilst continuously attended by a professional operator. This document specifies particular requirements for a complete anaesthetic workstation and the following anaesthetic workstation components which, although considered as individual devices in their own right, may be utilized, in conjunction with other relevant anaesthetic workstation components, to form an anaesthetic workstation to a given specification: - anaesthetic gas delivery system; - anaesthetic breathing system; - anaesthetic gas scavenging system (AGSS); - anaesthetic vapour delivery system; - anaesthetic ventilator; - monitoring equipment; - alarm system; - protection device. NOTE 1 - Monitoring equipment, alarm systems and protection devices are summarized in Table AA.1. An anaesthetic workstation supplied complete and its individual components are considered as ME equipment or ME systems with regard to the general standard. NOTE 2 - The applicability of this document is indicated in Table AA.2. This document is also applicable to those accessories intended by their manufacturer to be connected to an anaesthetic workstation where the characteristics of those accessories can affect the basic safety and essential performance of the anaesthetic workstation. If a clause or subclause is specifically intended to be applicable to anaesthetic workstation components or its accessories only, the title and content of that clause or subclause will say so. If that is not the case, the clause or subclause applies both to an anaesthetic workstation and its individual components including accessories, as relevant. Hazards inherent in the intended physiological function of an anaesthetic workstation and its individual components including accessories within the scope of this document are not covered by specific requirements in this document except in IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020, 7.2.13 and 8.4.1. NOTE 3 - See also IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020, 4.2. This document is not applicable to any anaesthetic workstation intended for use with flammable anaesthetic agents, as determined by Annex BB.