Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 11681-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 470195
Katalogové èíslo 515656
Název dokumentu Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce
Anglický název Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 1: Chain-saws for forest service
Datum vydání 01.12.2022
Datum ukonèení platnosti 01.07.2023
Datum úèinnosti 01.01.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 65.060.80 - Lesnické stroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 11681-12022
ISO 11681-12022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
91226ČSN EN ISO 11681-1 2012
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
517177ČSN EN ISO 11681-1 2023
Anotace

ČSN EN ISO 11681-1 This document specifies safety requirements and measures for verification for the design, construction, transporting and commissioning of portable, combustion-engine, hand-held chain-saws. The chain-saws are intended to be used for forest work by only one operator, with the right hand on the rear handle and left hand on the front handle. Dismantling and scrapping of the product is not covered by this document. Methods for the elimination or reduction of hazards arising from the use of these machines and the type of information on safe working practices to be provided by the manufacturer are specified. This document deals with all significant hazards, hazardous situations and hazardous events, with the exception of kickback and balance for machines with an engine displacement of more than 80 cm3, relevant to these machines when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Annex A). This document is applicable to chain-saws manufactured after its date of publication.