Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 11681-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 470195
Katalogové èíslo 515655
Název dokumentu Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů
Anglický název Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 2: Chain-saws for tree service
Datum vydání 01.12.2022
Datum ukonèení platnosti 01.07.2023
Datum úèinnosti 01.01.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 65.060.80 - Lesnické stroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 11681-22022
ISO 11681-22022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
91227ČSN EN ISO 11681-2 2012
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
517178ČSN EN ISO 11681-2 2023
Anotace

ČSN EN ISO 11681-2 This document specifies safety requirements and measures for verification for the design, construction, transporting and commissioning for tree service of portable, combustion-engine, hand-held chain-saws having a maximum mass of 4,3 kg (without the guide bar and saw-chain and with tanks empty). The chain-saws are intended to be used, with the right hand on the rear handle and left hand on the front handle, by a trained operator. Dismantling and scrapping of the product is not covered by this document. Methods for the elimination or reduction of hazards arising from the use of these machines and the type of information on safe working practices to be provided by the manufacturer are specified. This document deals with all significant hazards, hazardous situations and hazardous events relevant to these machines when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Annex B). This document is applicable to chain-saws manufactured after its date of publication.