Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15537
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833509
Katalogové èíslo 515615
Název dokumentu Zásady výběru osob pro zkoušení průmyslových výrobků a návrhů z antropometrických hledisek
Anglický název Principles for selecting and using test persons for testing anthropometric aspects of industrial products and designs
Datum vydání 01.12.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
13.180 - Ergonomie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 155372022
ISO 155372022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73465ČSN EN ISO 15537 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 15537 This document establishes methods for determining the composition of groups of persons whose anthropometric characteristics are to be representative of the intended user population of any specific object under test. This document is applicable to the testing of anthropometric aspects of industrial products and designs having direct contact with the human body or dependent on human body measurements, such as machinery, work equipment, personal protective equipment (PPE), consumer goods, working spaces, architectural details or transportation equipment. This document is also applicable to the testing of such safety aspects of products that are dependent on human body measurements. It does not deal with other aspects of the task or other requirements, such as perception of information (except geometrical arrangement of the viewing targets) and the use of controls (except their geometrical placement). Although this document deals with selecting test persons from an anthropometric perspective, similar general principles can be applied for other test variables, e.g. biomechanical aspects.