Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16495
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 770622
Katalogové èíslo 515613
Název dokumentu Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Metody zkoušení
Anglický název Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Test methods
Datum vydání 01.12.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.300 - Ochrana proti nebezpečným látkám
55.020 - Balení a distribuce zboží obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 164952022
ISO 164952022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95278ČSN EN ISO 16495 2014
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
517560
Anotace

ČSN EN ISO 16495 This document specifies the information needed for the design type testing of packaging, intermediate bulk containers (IBCs) and large packaging intended for use in the transport of dangerous goods. NOTE 1 - This document can be used in conjunction with one or more of the international regulations set out in the Bibliography. NOTE 2 - The term "packaging" includes packaging for Class 6.2 infectious substances according to the United Nations.