Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 23537-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 942855
Katalogové èíslo 515603
Název dokumentu Požadavky na spací pytle - Část 1: Tepelné, hmotnostní a rozměrové požadavky na spací pytle určené pro mezní teploty -20 °C a vyšší
Anglický název Requirements for sleeping bags - Part 1: Thermal, mass and dimensional requirements for sleeping bags designed for limit temperatures of -20°C and higher
Datum vydání 01.12.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.200.30 - Vybavení kempinků a tábořišť
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 23537-12022
ISO 23537-12022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501760ČSN EN ISO 23537-1 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 23537-1 This document specifies the requirements, test methods and other provisions for the labelling of adult sized sleeping bags for use in sports and leisure time activities at a limit temperature >= -20 °C regarding thermal characteristics, dimensions and mass. This document describes a method for the assessment of performance in steady-state conditions of a sleeping bag with regard to the protection against cold. NOTE 1 - Sleeping bags without homogeneous fillings designed to provide local extra insulation in certain parts pose issues with the calibration and/or test procedure. Ongoing work continues to provide suitable means of establishing temperature ratings This document does not apply to sleeping bags intended for specific purpose such as military use and extreme climate zone expedition. It does not apply to sleeping bags for children or babies. NOTE 2 - No prediction model exists for the determination of the limiting temperatures based on the thermal resistance of the sleeping bag for children and babies. Moreover, such a model for testing cannot be developed because the necessary controlled sleep trials with children or babies in climatic chambers are, out of ethical reasons, not possible.