Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60034-18-32 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 350000
Katalogové èíslo 515596
Název dokumentu Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů typu II - Kvalifikační postupy pro elektrickou odolnost tvarovaných vinutí
Anglický název Rotating electrical machines - Part 18-32: Functional evaluation of insulation systems (Type II) - Electrical endurance qualification procedures for form-wound windings
Datum vydání 01.09.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.160.01 - Elektrické stroje točivé obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60034-18-322022
IEC 60034-18-322022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88805ČSN EN 60034-18-32 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60034-18-32 ed. 2 Norma popisuje kvalifikační postupy pro hodnocení elektrické odolnosti izolačních systémů používaných v točivých elektrických strojích s tvarovanými vinutími, které jsou napájeny sinusovým napětím o kmitočtu sítě. Zkušební postupy pro hlavní izolaci mají ve své podstatě srovnávací charakter, takže vlastnosti kandidátského izolačního systému jsou srovnány s vlastnostmi referenčního izolačního sys-tému ověřeného v provozu. Není-li dostupný referenční systém, je k dispozici diagram v příloze A. V příloze B je zaveden a definován nový informativní zkušební postup pro protikóronovou ochranu.