Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60601-2-41 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364801
Katalogové èíslo 515557
Název dokumentu Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel
Anglický název Medical electrical equipment - Part 2-41: Particular requirements for the basic safety and essential performance of surgical luminaires and luminaires for diagnosis
Datum vydání 01.08.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 11.040.20 - Transfuzní, infuzní a injekční zařízení
11.040.55 - Diagnostická zařízení
11.040.99 - Ostatní lékařská zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60601-2-412021
IEC 60601-2-412021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514423ČSN EN IEC 60601-2-41 ed. 3 2022
86347ČSN EN 60601-2-41 ed. 2 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60601-2-41 ed.3 Předmětem této zvláštní normy je stanovení zvláštních požadavků na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních svítidel a vyšetřovacích svítidel, které minimalizují nebezpečí pro pacienta a obsluhu, a stanovení zkoušek, kterými lze shodu s těmito požadavky ověřit. Jsou zde zahrnuty také ohřívací prostředky určené pro předehřívání lůžka. Oproti minulému vydání se jedná o technickou revizi - doplnily se limity expozice, opravily zkušební podmínky, metody výpočtu a bezpečnostní upozornění týkající se fotobiologických rizik. Došlo o úpravě některých pojmů a definic. Revidovaly se mechanické požadavky.