Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 10079-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 852703
Katalogové èíslo 515543
Název dokumentu Zdravotnická odsávací zařízení - Část 4: Obecné požadavky
Anglický název Medical suction equipment - Part 4: General requirements
Datum vydání 01.08.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 11.040.10 - Anesteziologická, respirační a resuscitační zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 10079-42021
ISO 10079-42021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514194ČSN EN ISO 10079-4 2022
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 10079-4 Tato norma specifikuje obecné požadavky na zdravotnická odsávací zařízení, které jsou společné pro všechny části souboru ISO 10079, tedy pro elektricky, manuálně i plynem poháněná zdravotnická odsávací zařízení.