Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-77 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 515512
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám
Anglický název Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions
Datum vydání 01.11.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.25 - Antiseizmická ochrana a ochrana proti vibracím
91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-772022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 81-77 This document specifies the additional special provisions and safety rules for passenger and goods passenger lifts where these lifts are installed in buildings and constructions (hereinafter buildings) intended to withstand seismic events in compliance with EN 1998 1:2004 (Eurocode 8), during use, maintenance, inspection and emergency operation of lifts. The aim of this document is to: - avoid loss of life and reduce the extent of injuries; - avoid people getting trapped in the lift; - avoid damage; - avoid environmental problems related to oil leakage; - reduce the number of lifts out of service. This document does not introduce any specific provisions and safety rules for lifts when ad <= 1 m/s2 as defined in Annex A. This document does not address other risks due to seismic events (e.g. fire, flood, explosion). This document is not applicable to lifts installed before the date of its publication.