Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TS 17725
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 655026
Katalogové èíslo 515442
Název dokumentu Rostlinné biostimulanty - Stanovení množství (vyjádřeno jako hmotnost nebo objem)
Anglický název Plant biostimulants - Determination of the quantity (indicated by mass or volume)
Datum vydání 01.11.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 07.080 - Biologie. Botanika. Zoologie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TS 177252022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN/TS 17725 This document specifies the methods to be used for the determination of quantity of solid and liquid forms of plant biostimulants in packages, containers or in bulk. This document is not applicable to the quantity determination of: soil improvers, growing media, organic and organo-mineral fertilizers and fertilizing product blends whose main constituent is a growing media or soil improver. The method for quantity determination for these products is given in EN 15761, EN 15238 and EN 12580.