Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TS 17724
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 655025
Katalogové èíslo 515441
Název dokumentu Rostlinné biostimulanty - Terminologie
Anglický název Plant biostimulants - Terminology
Datum vydání 01.11.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 65.080 - Hnojiva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TS 177242022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN/TS 17724 This document specifies the terms and definitions referred to all the plant biostimulant field and it is constituted by 6 subclauses: 3.1 Claims 3.2 Terms relating to components 3.3 Terms relating to application method 3.4 Terms relating to sample preparation 3.5 Terms relating to physical form 3.6 Others terms relating to plant biostimulants