Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TS 17717
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 655018
Katalogové èíslo 515434
Název dokumentu Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Salmonella
Anglický název Plant biostimulants - Detection of Salmonella spp.
Datum vydání 01.11.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 65.080 - Hnojiva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TS 177172022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN/TS 17717 This document describes a method for the detection of Salmonella spp. in biostimulants of the following Product Function Categories (PFCs) and Component Material Category (CMC) of EU fertilizing products, as described in the Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council [1]: - PFC 6(A): Microbial plant biostimulant; - PFC 6(B): Non-microbial plant biostimulant; - CMC 7: Microorganisms. It requires three successive steps: a selective enrichment, an isolation on a chromogenic agar, and if positive a confirmation with a serological test (and if required, a selective media).