Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TS 17804
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 654913
Katalogové èíslo 515432
Název dokumentu Organická, organominerální a anorganická hnojiva - Detekce Enterococcaceae
Anglický název Organic, organo-mineral and inorganic fertilizers - Detection of Enterocococaceae
Datum vydání 01.11.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 65.080 - Hnojiva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TS 178042022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN/TS 17804 This document specifies a method for the detection and enumeration of Enterococcaceae in fertilizers of the following Product Function Categories (PFCs) of EU fertilizing products, as described in Regulation (EU) 2019/1009: - PFC 1(A): Organic fertilizer; - PFC 1(B): Organo-mineral fertilizer; - PFC 1(C): Inorganic fertilizer, which contains more than 1 % by mass of organic carbon, other than organic carbon from chelating or complexing agents, nitrification inhibitors, denitrification inhibitors or urease inhibitors, coating agents, urea or calcium cyanamide. The present method was validated on products known as present on the market in April 2021 and conform to Regulation (EU) 2019/1009 that are inorganic fertilizers with more than 1 % of organic carbon such as poultry manure and struvite with low level of organic matter. In case that other products would be developed having other physical and chemical characteristics, it might become necessary to develop different methods to correctly account for pathogens they might contain. This document specifies a colony-count technique on selective media, Slanetz Bartley agar or Bile Esculin Azide agar, respectively. The method is based on EN ISO 7899-2:2000.