Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16321-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832416
Katalogové èíslo 515397
Název dokumentu Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití - Část 3: Dodatečné požadavky na prostředky na ochranu z pletiva
Anglický název Eye and face protection for occupational use - Part 3: Additional requirements for mesh protectors
Datum vydání 01.11.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.340.20 - Ochranné prostředky hlavy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 16321-32022
ISO 16321-32021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78638ČSN EN 1731 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 16321-3 This document specifies additional performance and marking requirements for mesh protectors designed to provide protection for the eyes and faces of persons against mechanical hazards such as impacts from flying particles and fragments. The other applicable requirements for mesh protectors and the frames/mountings to which they are intended to be fitted are given in ISO 16321-1. This document also applies to mesh protectors used in educational establishments. This document also applies to those eye and face protectors used for occupational-type tasks that are performed similarly to an occupation, e.g. "do-it-yourself". This document is not applicable to protectors for use against liquid splash (including molten metal), hot solid risks, infrared and ultraviolet radiation. For protection against these hazards suitable additional or alternative protectors according ISO 16321-1 will be needed. This document does not apply to mesh protectors used in sports such as fencing.