Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 18527-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832417
Katalogové èíslo 515384
Název dokumentu Ochrana očí a obličeje pro použití při sportu - Část 1: Požadavky na brýle pro sjezdové lyžování a snowbording
Anglický název Eye and face protection for sports use - Part 1: Requirements for downhill skiing and snowboarding goggles
Datum vydání 01.11.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.340.20 - Ochranné prostředky hlavy
97.220.20 - Nářadí pro zimní sporty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 18527-12022
ISO 18527-12021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63932ČSN EN 174 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 18527-1 This document applies to all goggles with plano lenses, intended for eye protection against hazards including ultraviolet and visible solar radiation, rain, snow and wind, during downhill skiing, snowboarding and other similar activities. This document applies to downhill skiing and snowboarding goggles fitted with an insert to carry prescription lenses. It specifies requirements and testing for materials, performance, marking of goggles and information to be supplied by the manufacturer. Information on the selection and use of downhill skiing and snowboarding goggles is given in Annex A. This document does not apply to a) eye protectors for protection when operating or travelling on a motorized vehicle, b) eye protectors for protection against optical radiation from artificial sources, such as those used in solaria, c) eye protectors for direct observation of the sun, and d) eye protectors intended for sports with unrelated hazards and risks.