Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50131-2-3 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334591
Katalogové èíslo 515361
Název dokumentu Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory
Anglický název Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-3: Requirements for microwave detectors
Datum vydání 01.08.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50131-2-32021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83026ČSN EN 50131-2-3 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50131-2-3 ed. 2 Taro norma platí pro mikrovlnné detektory instalované v budovách a uvádí stupně zabezpečení 1 až 4 (viz EN 50131-1) specifických nebo nespecifických drátových nebo bezdrátových detektorů a používá třídy prostředí I až IV (viz EN 50130-5). Tato norma neuvádí požadavky na detektory určené k použití ve venkovním prostředí. Účelem detektoru je emitovat mikrovlnné záření a analyzovat odražené signály a poskytnout nezbytný rozsah signálů nebo zpráv, které mají být použity zbytkem poplachového zabezpečovacího systému. Platí požadavky této normy závislé na stupni a je nezbytné, aby detektor splňoval všechny požadavky příslušného stupně. Funkce, které jsou nad rámec povinných funkcí uvedených v této normě, může detektor obsahovat, ale nesmí ovlivnit správné fungování povinných funkcí. V této normě nejsou zahrnuty požadavky na systémové propojení.