Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60335-2-29 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361050
Katalogové èíslo 515355
Název dokumentu Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií
Anglický název Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers
Datum vydání 01.08.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.200 - Usměrňovače. Měniče. Stabilizované napájecí zdroje
97.180 - Různá zařízení pro domácnost a komerční účely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60335-2-292021
IEC 60335-2-292016
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
515357ČSN EN IEC 60335-2-29 ed. 3 2022A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71879ČSN EN 60335-2-29 ed. 2 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60335-2-29 ed. 3 Tato norma se zabývá bezpečností elektrických nabíječů baterií pro domácnost a podobné použití, které mají na výstupu stejnosměrné napětí bez zvlnění nepřesahující 120 V a jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V.