Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16798-13
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 127027
Katalogové èíslo 515325
Název dokumentu Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba
Anglický název Energy performance of buildings - Part 13: Module M4-8 - Calculation of cooling systems - Generation
Datum vydání 01.07.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.10 - Tepelné izolace
91.140.30 - Větrací a klimatizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 16798-132017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503339ČSN EN 16798-13 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16798-13 Tato evropská norma se zabývá výpočtem provozních parametrů a spotřeby energie systémů výroby chladu. Výroba chladu se skládá ze zdrojů chladu, jako jsou kompresorové a absorpční chladiče, jiných (obecných) zdrojů chladu, jako je podzemní nebo povrchová voda nebo přímé využití zemského tepla z vrtů a různých typů odvodu odpadního tepla (suché, mokré, hybridní s venkovním vzduchem, jiné typy odvodu). Metody výpočtu zahrnují možnost zpětného získání tepla, které má být odvedeno, pro použití pro vytápění a/nebo přípravu teplé užitkové vody, s využitím návaznosti na normu M3-1 a výpočet s více zdroji chladu. Tento dokument se nezabývá sdílením chladu, distribučními ani akumulačními systémy, které jsou předmětem norem modulu M4-5, M4-6 a M4-7. Je přímo propojen s obecnou částí k chladicím systémům, normou M4-1.