Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60335-2-82 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361050
Katalogové èíslo 515317
Název dokumentu Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje
Anglický název Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-82: Particular requirements for amusement machines and personal service machines
Datum vydání 01.07.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.180 - Různá zařízení pro domácnost a komerční účely
97.200.40 - Hřiště
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60335-2-822022
IEC 60335-2-822017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70247ČSN EN 60335-2-82 ed. 2 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60335-2-82 ed. 3 Tato norma se zabývá bezpečností elektrických zábavních strojů a osobních obslužných strojů pro komerční účely, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 480 V u ostatních spotřebičů.