Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61914 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 370550
Katalogové èíslo 515315
Název dokumentu Kabelové příchytky pro elektrické instalace
Anglický název Cable cleats for electrical installations
Datum vydání 01.07.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.20 - Připojovací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 619142021
IEC 619142021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500576ČSN EN 61914 ed. 2 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61914 ed. 3 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky a zkoušky pro kabelové příchytky používané pro upevnění kabelů v elektrických instalacích a mezilehlé úchytky používané pro upevnění kabelů ve formaci v elektrických instalacích. Kabelové příchytky zajišťují odolnost proti elektromechanickým silám, pokud jsou stanoveny. Tento dokument zahrnuje kabelové příchytky, které se upevňují na montážní povrch stanovený výrobcem pro podélné a/nebo příčné uchycení kabelů. Požadavky na výrobce uvedené v tomto dokumentu se případně vztahují také na dovozce a odpovědné prodejce. Tento dokument se nevztahuje na kabelové pásky.