Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61557-6 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356230
Katalogové èíslo 515307
Název dokumentu Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 6: Účinnost proudových chráničů (RCD) v rozvodných sítích TT, TN a IT
Anglický název Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems
Datum vydání 01.08.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.220.20 - Měření elektrických a magnetických veličin
29.080.01 - Elektrická izolace obecně
29.240.01 - Elektrické přenosové a distribuční sítě obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61557-62021
IEC 61557-62019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80900ČSN EN 61557-6 ed. 2 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61557-6 ed. 3 (35 6230) Tato část souboru norem stanovuje požadavky použitelné na měřicí zařízení pro zkoušení účinnosti ochranných opatření proudových chráničů (RCD) instalovaných v rozvodných sítích TT, TN a IT. Není účelem tohoto dokumentu ověřovat RCD podle jejich norem výrobku.