Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 22868
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 471654
Katalogové èíslo 515299
Název dokumentu Lesnické a zahradní strojní zařízení - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2)
Anglický název Forestry and gardening machinery - Noise test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Engineering method (Grade 2 accuracy)
Datum vydání 01.07.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.140 - Hluk působící na člověka
17.140.20 - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními
65.060.80 - Lesnické stroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 228682021
ISO 228682021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512743ČSN EN ISO 22868 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 22868 Tento dokument stanovuje zkušební předpis pro určování, účinně a za standardních podmínek, charakteristik emise hluku přenosných ručních lesnických a zahradních strojních zařízení poháněných spalovacím motorem, pro řetězové pily, křovinořezy, vyžínače travních porostů, začišťovače okrajů, motorové vyvětvovací pily na tyči, nůžky na živé ploty a zahradní foukače/vysavače/zádové rosiče Charakteristiky emise hluku zahrnují hladinu emisního akustického tlaku A na místě obsluhy a hladinu akustického výkonu A. Zkušební předpisy pro hluk, jak jsou popsány v tomto dokumentu, umožňují výrobci ověřit úsilí týkající se návrhu s nízkým hlukem.