Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60601-2-35
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364801
Katalogové èíslo 515282
Název dokumentu Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví
Anglický název Medical electrical equipment - Part 2-35: Particular requirements for the basic safety and essential performance of heating devices using blankets, pads and mattresses and intended for heating in medical use
Datum vydání 01.08.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 11.040.01 - Lékařská zařízení/Zdravotnické prostředky obecně
11.140 - Zařízení nemocnic
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60601-2-352021
IEC 60601-2-352020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513165ČSN EN IEC 60601-2-35 2021
86349ČSN EN 80601-2-35 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60601-2-35 Předmětem této zvláštní normy je stanovení zvláštních požadavků na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami nebo matracemi pro použití ve zdravotnictví, které minimalizují nebezpečí pro pacienta a obsluhu, a stanovení zkoušek, kterými lze shodu s těmito požadavky ověřit. Jsou zde zahrnuty také ohřívací prostředky určené pro předehřívání lůžka.