Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15153-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 280121
Katalogové èíslo 515275
Název dokumentu Drážní aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 3: Vnější výstražná světelná zařízení pro městské dráhy
Anglický název Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 3: Visible warning devices for urban rail
Datum vydání 01.07.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 45.060.10 - Trakční kolejová vozidla
45.140 - Zařízení pro metro, tramvaje a lehká kolejová vozidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15153-32020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509949ČSN EN 15153-3 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15153-3 (28 0121) Dokument definuje funkční a technické požadavky na vnější světelná výstražná zařízení pro vozidla městských drah podle definice v CEN-CENELEC Guide 26, tj. pro systémy metra, tramvají, lehkých železnic a místních kolejových systémů. Rovněž definuje požadavky na zkoušení a posuzování shody.