Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 619
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 260084
Katalogové èíslo 515260
Název dokumentu Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami
Anglický název Continuous handling equipment and systems - Safety requirements for equipment for mechanical handling of unit loads
Datum vydání 01.10.2022
Datum ukonèení platnosti 01.06.2023
Datum úèinnosti 01.11.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 53.040.10 - Dopravníky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 6192022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88550ČSN EN 619+A1 2011
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
516900ČSN EN 619 2023
Anotace

ČSN EN 619 This document deals with requirements for machine design, transport, installation, commissioning, operation, adjustment, maintenance and cleaning to minimize the hazards listed in Annex F. These hazards can arise during the operation and maintenance of continuous handling equipment and systems when carried out in accordance with the specifications given by the manufacturer or his authorized representative. This document deals with safety related technical verification during commissioning. This document applies to mechanical handling devices as defined in Clause 3, singly or combined to form a conveyor system, and designed exclusively for moving unit loads continuously on a predefined route from the loading to the unloading points, possibly with varying speed or cyclically. In general, it also applies to conveyors which are built into machines or attached to machines if not stated otherwise in a machine specific standard. Safety requirements and/or measures in this document apply to equipment used in all environments. However, additional risk assessments and safety measures need to be considered for uses in severe conditions, e.g. - freezer applications, - high temperatures, - corrosive environments, - strong magnetic fields, - potentially explosive atmospheres, - radioactive conditions and loads the nature of which could lead to a dangerous situation (e.g. molten metal, acids/bases, especially brittle loads, explosives), - operation on ships and earthquake effects and - contact with foodstuff. This document does not cover hazards during decommissioning. This document does not apply to conveying equipment and systems used underground or in public areas and to aircraft ground support equipment. In public areas only baggage carousels and check-in conveyors for airports are dealt with in this document. NOTE - Aircraft ground support equipment is covered by the standards of CEN/TC 274. This document is not applicable to continuous handling equipment and systems manufactured before the date of its publication.