Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 474-8
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 277911
Katalogové èíslo 515254
Název dokumentu Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry
Anglický název Earth-moving machinery - Safety - Part 8: Requirements for graders
Datum vydání 01.10.2022
Datum ukonèení platnosti 01.07.2023
Datum úèinnosti 01.11.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.100 - Stroje pro zemní práce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 474-82022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84251ČSN EN 474-8+A1 2009
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
517165ČSN EN 474-8 2023
Anotace

ČSN EN 474-8 This document, together with EN 474-1:2022 deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to graders as defined in 3.1, when used as intended and under the conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Annex A), associated with the whole life time of the machine as described in EN ISO 12100:2010, 5.4. The requirements of this document are complementary to the common requirements formulated in EN 474-1:2022. This document does not repeat the requirements of EN 474-1:2022 but supplements or modifies the requirements for graders. This document does not provide performance requirements for safety related functions of control system(s). The following significant and relevant hazards are not covered in this document: - Transmission of power between self-propelled machinery (or tractor) and recipient machinery; - Laser; - Lightning. This document is not applicable to graders manufactured before the date of publication of this document by CEN.