Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 63248
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347509
Katalogové èíslo 515238
Název dokumentu Vodiče pro nadzemní vedení - Metalické dráty s povlakem nebo plátováním pro koncentricky stáčené vodiče
Anglický název Conductors for overhead lines - Coated or cladded metallic wire for concentric lay stranded conductors
Datum vydání 01.10.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.060.01 - Elektrické dráty a kabely obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 632482022
IEC 632482022
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
515482ČSN EN IEC 63248 2022A11
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
22510ČSN EN 61232 1997
60150ČSN EN 50189 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 63248 This document specifies the properties of wires in the diameter range of, but not limited to, 1,25 mm to 5,50 mm. This document is applicable to coated or cladded metallic wires before stranding used either as concentric lay overhead stranded conductors, or in the manufacture of cores for concentric lay overhead stranded conductors, for power transmission purposes. .