Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61010-2-061 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356502
Katalogové èíslo 515127
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací
Anglický název Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-061: Particular requirements for laboratory atomic spectrometers with thermal atomization and ionization
Datum vydání 01.07.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 19.080 - Elektrické a elektronické zkoušení
71.040.20 - Laboratorní potřeby a přístroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61010-2-0612021
IEC 61010-2-0612018
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
515129ČSN EN IEC 61010-2-061 ed. 4 2022A11
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99030ČSN EN 61010-2-061 ed. 3 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61010-2-061 ed. 4 (35 6502) Tato část souboru norem platí pro elektricky napájené laboratorní atomové spektrometry s termální atomizací.