Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61010-2-051 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356502
Katalogové èíslo 515124
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení
Anglický název Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-051: Particular requirements for laboratory equipment for mixing and stirring
Datum vydání 01.07.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 19.080 - Elektrické a elektronické zkoušení
71.040.20 - Laboratorní potřeby a přístroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61010-2-0512021
IEC 61010-2-0512018
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
515126ČSN EN IEC 61010-2-051 ed. 4 2022A11
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99028ČSN EN 61010-2-051 ed. 3 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61010-2-051 ed. 4 (35 6502) Tato část souboru norem platí pro elektricky ovládané laboratorní zařízení a jeho příslušenství pro mechanické míchání a hnětení, kde mechanická energie ovlivňuje tvar nebo velikost nebo homogenitu materiálů, a pro jeho příslušenství. Taková zařízení mohou obsahovat topné prvky.