Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61133
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 341565
Katalogové číslo 515110
Název dokumentu Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu
Anglický název Railway applications - Rolling stock -Testing of rolling stock on completion of construction and before entry into service
Datum vydání 01.08.2022
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.09.2022
Věstník vydání (měs/rok) 8/22
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 45.060 - Železniční vozidla
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN IEC 611332021
IEC 611332016
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
85611ČSN EN 50215 ed. 2 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61133 Tato mezinárodní norma stanovuje obecná kritéria pro stanovení zkoušek, kterými se má prokázat, že nová kompletní drážní vozidla vyhovují normám nebo jiným technickým dokumentům. Tato mezinárodní norma se vcelku i v jednotlivých částech vztahuje na všechna drážní vozidla kromě vozidel pro zvláštní účely, jako jsou traťové stroje, stroje na čištění podloží a osobní vozidla provozovatele dráhy. Rozsah použití této normy pro zvláštní vozidla musí být výslovně uveden ve smlouvě, aby se v případě potřeby zohlednily případné legislativní požadavky. Pokud je tato mezinárodní norma vhodná smí být použita i pro generátorová soustrojí namontovaná vozidlo zajišťující pomocné funkce, elektrické přenosy v trolejbusech nebo ve vozidlech podobného druhu, řídicí a pomocná elektrická zařízení vozidel bez elektrického pohonu a vozidla vedená, nesená nebo elektricky poháněná způsobem, který nevyužívá adhezi mezi kolem a kolejnicí. Na vozidla provozovaná na železnicích v Evropské unii se vztahují zvláštní technické požadavky. Zdroj těchto požadavků je uveden v příloze B. Vztahuje-li se na konkrétní článek evropský požadavek, byla na konec článku doplněna poznámka.