Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60086-5 ed. 5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364110
Katalogové èíslo 515088
Název dokumentu Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem
Anglický název Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte
Datum vydání 01.07.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.220.10 - Primární články a baterie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60086-52021
IEC 60086-52021
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
515748ČSN EN IEC 60086-5 ed. 5 2022Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501882ČSN EN 60086-5 ed. 4 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60086-5 ed. 5 Tato norma stanoví zkoušky a požadavky pro primární baterie s vodným elektrolytem k zajištění bezpečného provozu při jejich zamýšleném použití a rozumně předvídatelném nesprávném použití.