Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1366-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730857
Katalogové èíslo 515044
Název dokumentu Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty
Anglický název Fire resistance tests for service installations - Part 5: Service ducts and shafts
Datum vydání 01.07.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.060.40 - Komíny. Světlíky. Šachty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1366-52021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512203ČSN EN 1366-5 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1366-5 (73 0857) Tento dokument specifikuje metodu stanovení požární odolnosti vodorovných instalačních kanálů a svislých instalačních šachet, které procházejí stěnami nebo stropy a zahrnují potrubí a kabely, aby je bylo možné klasifikovat podle EN 13501-2. Při zkoušce se zjišťuje chování kanálů a šachet vystavených požáru buď z vnějšku, nebo z vnitřku systému. Tento dokument je určen pro použití s EN 1363-1. Tento dokument se nezabývá rizikem šíření požáru v důsledku vedení tepla podél potrubí nebo kabelů instalovaných v instalačních kanálech a šachtách, ani vedením tepla prostřednictvím média, které tato potrubí rozvádí. Nepokrývá riziko poškození vzniklé tepelným roztažením nebo smrštěním potrubí a kabelů v důsledku požáru, nebo v důsledku poškozeného upevnění potrubí. Tento dokument neposkytuje návod ke zkoušení jedno, dvou nebo třístranných instalačních kanálů nebo šachet. POZNÁMKA - Návod pro zkoušení instalačních kanálů a šachet namáhaných z méně, než čtyř stran budou zahrnovat pravidla pro rozšířenou oblast aplikace, která připravuje CEN/TC 127. Tuto zkoušku lze použít pro systémy s deskami a také pro systémy s průběžným krytím intumescentními materiály na deskách. Nelze ji použít pro systémy, kde je intumescentní materiál aplikován pouze v rozsahu penetrace Tato zkouška není vhodná pro hodnocení instalačních kanálů a šachet s vnitřními přepážkami v místech stěn a stropů. Tato zkouška není vhodná pro hodnocení protipožárních systémů pro kabelové systémy a příslušné součásti s funkčností v případě požáru. Toto je zahrnuto v EN 1366-11: Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru. I když stěny instalačních kanálů a šachet zkoušených podle této metody mohou vykazovat stanovené úrovně celistvosti nebo tepelné izolace, zkoušení podle této normy nenahrazuje zkoušení funkční odolnosti malých elektrických kabelů, kterým se zabývá EN 50200. Zkoušením požární odolnosti vzduchotechnických potrubí se zabývá EN 1366-1.