Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12975
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730301
Katalogové èíslo 515001
Název dokumentu Solární kolektory - Základní požadavky
Anglický název Solar collectors - General requirements
Datum vydání 01.09.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.160 - Technika sluneční energie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 129752022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88211ČSN EN 12975-1+A1 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12975 This document is applicable to all types of fluid heating solar collectors. This document specifies performance requirements for fluid heating solar collectors with respect to durability, reliability, safety and thermal performance. This document deals with the solar collector and not with assemblies. This document is not applicable to those devices in which a thermal storage unit is an integral part to such an extent that the collection process cannot be separated from the storage process for making the collector thermal performance measurements.