Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13708
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 560008
Katalogové èíslo 514982
Název dokumentu Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících krystalický cukr metodou ESR spektroskopie
Anglický název Foodstuffs - Detection of irradiated foodstuff containing crystalline sugar by ESR spectroscopy
Datum vydání 01.09.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 67.050 - Obecné metody zkoušení a analýzy potravinářských produktů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 137082022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
64879ČSN EN 13708 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13708 This document specifies a method for the detection of foodstuff containing crystalline sugars which have been treated with ionizing radiation, by analysing the electron spin resonance (ESR) spectrum, also called electron paramagnetic resonance (EPR) spectrum, of the foodstuff. Interlaboratory studies have been successfully carried out on dried figs, dried mangoes, dried papayas and raisins.