Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 19085-14
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 496070
Katalogové číslo 514822
Název dokumentu Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 14: Čtyřstranné frézky
Anglický název Woodworking machines - Safety - Part 14: Four-sided moulding machines
Datum vydání 01.05.2022
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.06.2022
Věstník vydání (měs/rok) 5/22
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
79.120.10 - Dřevozpracující stroje
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN ISO 19085-142021
ISO 19085-142021
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
93654ČSN EN 12750 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 19085-14 Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky a opatření pro čtyřstranné frézky, schopné nepřetržitého výrobního použití, s maximální pracovní šířkou 350 mm a maximální frekvencí otáčení integrovaného posuvu výrobku 200 m/min, dále označované jako "stroje", určené k řezání masivního dřeva a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi jako dřevo (viz ISO 19085-1:2021, 3.2). Zabývá se všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi uvedenými v příloze A, které se týkají strojů, které jsou provozovány, nastavovány a udržovány podle určení a za podmínek předpokládaných výrobcem včetně rozumně předvídatelného nesprávného použití. Také jsou vzaty v úvahu fáze dopravy, montáže, demontáže, poruchy a vyřazení. Platí také pro stroje vybavené jedním nebo více z následujících zařízení/přídavných pracovních jednotek, jejichž nebezpečí byla řešena: - univerzální vřetena; - jednotka pily pro vyřezávání zasklívací lišty; - pevná nebo pohyblivá podpěra obrobku; - systém rychlé výměny nástroje; - laserová značkovací jednotka; - automatické vracení obrobku; - vstupní zakladač; - zakládací zásobník; - odebírací stůl. Tento dokument se nezabývá žádnými nebezpečími souvisejícími se: a) vstupními zařízeními jinými, než je vstupní zakladač a zakládací zásobník; POZNÁMKA 1 - Pro mechanické vstupní zařízení, které také brání přístupu do zakládacího otvoru, viz 6.6.4. b) výstupními zařízeními jinými, než odebírací stůl, s výjimkou nebezpečí souvisejících s vymrštěním ze stroje v důsledku sousledného řezání; c) výstupu obrobků na strojích s rychlostí posuvu vyšší než 60 m/min; POZNÁMKA 2 - Stroje s rychlostí posuvu vyšší než 60 m/min jsou obvykle kombinovány s mechanickým odebíráním obrobku a systémy přenosu obrobku. d) Stroje používané v kombinaci s jakýmkoli jiným strojem (jako část linky). Nevztahuje se na stroje určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo na stroje vyrobené před datem vydání.