Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 19085-2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 496070
Katalogové číslo 514821
Název dokumentu Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem desky
Anglický název Woodworking machines - Safety - Part 2: Horizontal beam panel circular sawing machines
Datum vydání 01.05.2022
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.06.2022
Věstník vydání (měs/rok) 5/22
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
79.120.10 - Dřevozpracující stroje
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN ISO 19085-22021
ISO 19085-22021
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
508487ČSN EN ISO 19085-2 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 19085-2 Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky a opatření pro vodorovné kotoučové pily s přidržovačem formátu, s pilovým vozíkem přední roviny řezu namontované pod podpěrou obrobku, které jsou ručně a/nebo strojně zakládané a ručně odebírané, schopné nepřetržitého výrobního použití, jak je stanoveno v 3.1 a dále jen uváděné jako "stroje". Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi uvedenými v příloze A, které se týkají strojů, které jsou provozovány, nastavovány a udržovány podle určení a za podmínek předpokládaných výrobcem včetně rozumně předvídatelného nesprávného použití. Také jsou vzaty v úvahu fáze dopravy, montáže, demontáže, poruchy a vyřazení. Platí také pro stroje vybavené jedním nebo více z následujících zařízení/přídavných pracovních jednotek, jejichž nebezpečí bylo řešeno: - stranovým protlačovacím zařízením; - zařízením poháněným motorem pro odebírání; - jednotkou pro nařezávání; - jednotkou pro předřezávání/nařezávání tvarově olepené hrany; - zařízením pro otáčení formátu; - čelním otočným stolem; - vysouvacím zařízením; - pneumatickým upínáním pilového kotouče; - zařízením pro strojní zakládání formátu; - zařízením pro drážkování pomocí frézovacího nástroje; - jednou nebo více dalšími rovinami řezu uvnitř stroje pro podélný a/nebo čelní řez (před příčnou rovinou řezu); - vakuovým upínáním obrobku jako část přední hrany otočného stolu nebo zařízení pro zakládání formátu; - posouvačem formátu; - nezávislými posouvači formátu; - dalšími posouvači formátu namontovanými na vozíku posouvače formátu; - dalším posouvačem formátu s integrovaným zařízením pro tiskárnu štítků; - zdvihací plošinou; - zařízením pro automatické zakládání tenkých formátů; - zařízením pro odebírání podlažní lišty pomocí gravitace; - zařízením s napájeným odebíráním podlažní lišty; - zařízením pro odebírání formátu v omezeném prostoru; - zakládacími nebo předzakládacími válečkovými dopravníky; - přítlačným nosníkem s přídavnými klapkami pro zvýšení účinnosti odsávání prachu; - systémem chlazení pilového kotouče vzduchem nebo vodou-vzduchem nebo olejem-vzduchem; - vibračním dopravníkem s/bez střižné jednotky pro zpracování odřezků; - předpřípravou pro horní zakládání/odebírání pomocí vnějšího systému přímo na stole stroje a/nebo na válečkovém dopravníku stroje pro předzakládání a/nebo na zdvihací stůl stroje. POZNÁMKA - Podlažní lišta je podpěrný formát pod stohem formátů, který chrání formáty před poškozením během přepravy. Stroje jsou konstruovány pro řezání formátů skládajících se z: a) masivního dřeva; b) materiálů s podobnými fyzickými vlastnostmi jako dřevo (viz ISO 19085-1:2021, 3.2); c) sádrokartonových desek, sádrovláknitých desek; d) sendvičových desek s jádrem skládajícím se např. z polyuretanu nebo minerálního materiálu, laminovaného lehkou slitinou; e) lepenky; f) pěnové desky; g) matricových minerálních desek, silikátových desek; h) kompozitních materiálů s polymerní matricí a vyztužené termoplastickými/termosetovými/elastomerními materiály; i) hliníkových desek z lehké slitiny o maximální tloušťce 10 mm; j) kompozitních desek vyrobených z výše uvedených materiálů. Tento dokument se nezabývá specifickými nebezpečími týkajícími se: a) specifických vlastností, které se odlišují od výše uvedených; b) obrábění formátů frézovacími nástroji pro drážkování; c) napájeným odebíráním formátů; d) zadní poloviny děleného přítlačného nosníku na přední rovině řezu; e) kombinace jednotlivého stroje, který je používán s jakýmkoliv jiným strojem (jako část linky). Nevztahuje se na: - stroje určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu; - stroje vyrobené před datem jeho vydání.