Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 14373 ed. 2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 389681
Katalogové číslo 514818
Název dokumentu Systémy pro potlačení výbuchu
Anglický název Explosion suppression systems
Datum vydání 01.05.2022
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.06.2022
Věstník vydání (měs/rok) 5/22
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.230 - Ochrana proti výbuchu
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 143732021
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
75719ČSN EN 14373 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14373 ed. 2 Tato evropská norma stanoví základní požadavky pro navrhování a aplikaci systémů pro potlačení výbuchu. Tato evropská norma rovněž stanoví metody pro hodnocení účinnosti a použití systému proti výbuchu pro objekty ve větším měřítku pro definované výbuchové podmínky. Norma platí pro: - obecné požadavky na části systému pro potlačení výbuchu; - hodnocení účinnosti systému pro potlačení výbuchu; - hodnocení rozšíření konfigurace systému pro potlačení výbuchu pro větší objemy, než byly zkoušeny; - vývoj a hodnocení konstrukčních nástrojů pro navrhování systémů pro potlačení výbuchu; - návody pro instalaci, provoz a údržbu systémů pro potlačení výbuchu. Tato evropská norma platí pouze pro systémy pro potlačení výbuchu, určené pro ochranu uzavřených nebo téměř uzavřených nádob, ve kterých může dojít k výbuchu v důsledku vznícení výbušné směsi, například směsi prachu se vzduchem, směsi plynů (par) se vzduchem, směsi prachů a plynů (par) se vzduchem a mlhy se vzduchem. Tato evropská norma není použitelná pro výbuchy látek uvedených dále, nebo pro směsi obsahující některou z těchto látek: - nestabilní materiály, které jsou náchylné k rozkladu; - výbušniny; - pyrotechnické látky; - pyroforické látky.